צפיפות תושבים לפי שכונה

מס׳ תושבים לדונם בממוצע לפי שכונה

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0