אנטנות סלולריות פעילות | המשרד להגנת הסביבה

מוקדים לשידורים סלולריים פעילים של החברות: סלקום, פלאפון, PHI.

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/antennaactive

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך